Birds in My Backyard - List and Photos

Հիմնականում մարդաբնակ վայրերում ձմեռող թռչունների տեսակների ցուցակը

Հայերեն անվանումը

Անգլերեն անվանումը

Ռուսերեն անվանումը

Լատիներեն անվանումը

1

Մոխրագույն ագռավ

Carrion Crow

Серая ворона

Corvus corone

2

Անտառային կաչաղակ

Eurasian Jay

Сойка

Garrulus glandarius

3

Սովորական կաչաղակ

Black-billed Magpie

Сорока

Pica pica

4

Սերմնաքաղ

Rook

Грач

Corvus frugilegus

5

Սովորական ճայ

Eurasian Jackdaw

Галка

Corvus monedula

6

Մեծ երաշտահավ

Great Tit

Большая синица

Parus major

7

Տնային ճնճղուկ

House Sparrow

Домовый воробей

Passer domesticus

8

Երկնագույն երաշտահավ

Blue Tit

Лазоревка

Parus caeruleus

9

Ամուրիկ

Chaffinch

Зяблик

Fringilla coelebs

10

Սովորական սերինոս

Brambling

Юрок

Fringilla montifringilla

11

Հատբեկիչ

Hawfinch

Дубонос

Coccothraustes coccothraustes

12

Կարմրակատար

European Goldfinch

Щегол

Carduelis carduelis

13

Կանաչ սերինոս

European Greenfinch

Зеленушка

Carduelis chloris

14

Կանեփնուկ

Eurasian Linnet

Коноплянка

Carduelis cannabia

15

Սովորական դրախտապան

Yellowhammer

Обыкновенная овсянка

Emberiza citrinella

16

Լեռնային դրախտապան

Rock Bunting

Горная овсянка

Emberiza cia

17

Կորեկնուկ

Corn Bunting

Просянка

Miliaria calandra

18

Անտառային նրբագեղիկ

Dunnock

Лесная завирушка

Prunella modularis

19

Սև կեռնեխ

Eurasian Blackbird

Черный дрозд

Turdus merula

20

Սոսնձակեռնեխ

Mistle Thrush

Деряба

Turdus viscivorus

21

Սինակեռնեխ

Fieldfare

Рябинник

Turdus pilaris

22

Սպիտակ խաղտտնիկ

White Wagtail

Белая трясогузка

Motacilla alba

23

Փոքր տատրակ

Laughing Dove

Малая горлица

Streptopelia senegalensis

24

Օղակավոր տատրակ

Eurasian Collared-dove

Кольчатая горлица

Streptopelia decaocto

25

Խայտաբղետ փայտփոր

Greater Spotted Woodpecker

Большой пестрый дятел

Dendrocopos major

26

Ականջավոր բու

Long-eared Owl

Ушастая сова

Asio otus

27

Լորաճուռակ

Eurasian Sparrowhawk

Перепелятник

Accipiter nisus